Bactroban zalf

Werkzame stof: mupirocine 20 mg/g

Indicatie: plaatselijke behandeling van bepaalde bacteriële huidinfecties

Dosering: 2-3 maal daags een kleine hoeveelheid zalf op de aangedane plaats smeren. Maximaal 10 dagen achter elkaar.

Doeldier: Hond en kat

Contra-indicatie: overgevoeligheid voor de zalf. Bij pijnlijke, rode plek na het aanbrengen van de zalf spoelen met water. Niet bij nierfalen gebruiken.

Opmerking: Bactroban is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.