Baby Mylo

Onze assistente en kattengedragsdeskunige Penny Kieft is bevallen van een zoontje, genaamd Mylo!

Moeder en zoon maken het goed.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.