Atropine oogzalf

Bijsluiter fabrikant

Werkzame stof: atropinesulfaat 10mg/g. Bevat de volgende hulpstoffen: wolvet, paraffine, vaseline en cetostearylalcohol.

Indicatie: Dit geneesmiddel wordt gebruikt bij oogonderzoek en bepaalde oogaandoeningen waarbij de pupil vernauwd is.

Eigenschappen: Atropine is een zogenoemd parasympaticolyticum. Dit wil zeggen dat het de werking van het onwillekeurige zenuwstelsel beïnvloedt. Dit zenuwstelsel bestuurt de functies van het lichaam waarop de eigen wil geen invloed heeft, zoals de hartslag, de bloeddruk en de darmbewegingen. De belangrijkste werking van atropine druppels in het oog is een verwijding van de pupil.

Dosering: De gebruikelijke dosering is 1 tot 4 x per dag aanbrengen op het betreffende oog of op beide ogen. 

Doeldier: Hond en kat.

Toedieningswijze: Breng een kleine hoeveelheid (een speldenknop) zalf aan op de oogbol. Zorg dat de opening van de tube niet in contact komt met het oog of ooglid.

Bijwerkingen: De pupillen kunnen ongewoon groot worden. Hierdoor kan het dier bijvoorbeeld slecht licht verdragen. Houd het dier uit de zon of ander fel licht. Ook kan er een waas voor de ogen komen en het zicht minder scherp worden. In sommige gevallen komen hartkloppingen of duizeligheid voor.

Contra-indicatie: Het gebruik van atropinesulfaat oogzalf tijdens de dracht of melkgift heeft voor zover bekend geen schadelijke gevolgen. Atropine niet gebruiken bij verhoogde oogboldruk (=glaucoom) of overgevoeligheid voor één van de bestanddelen van de oogzalf.

Opmerking: Dit geneesmiddel wordt gemaakt door de Apotheek van de faculteit Diergeneeskunde in Utrecht. Was voor en na gebruik de handen. Versie: 06-08-2019

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.