Atopica orale oplossing

Werkzame stof: Ciclosporine

Indicatie: Ontstekingsremmende en jeukstillende werking bij atopische dermatitis

Dosering: 1 maal daags 7 mg/kg

Doeldier: Kat

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Verminderde eetlust.

Contra-indicatie:Niet gebruiken in geval van een historie van kwaadaardige afwijkingen. Niet vaccineren met een levend vaccin gedurende de behandeling, of binnen twee weken voor of na de behandeling.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.