Atenolol

Werkzame stof: Atenolol.

Indicatie: Hartafwijkingen, met name de hypertrofische cardiomyopathie bij hyperthyreoïdie. Verhoogde bloeddruk.

Dosering:
Hond:
0,25-1 mg/kg 1dd

Kat:
6,25-12,5 mg 1dd

Ter behandeling van hoge bloeddruk:

Hond en kat: 2 mg/kg 1dd.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Sloomheid, diarree, lage bloeddruk, hoesten, hartfalen.

Contra-indicatie: Astma, slecht samentrekken hartspier, hartfalen.

Opmerking: Bij stoppen medicatie langzaam afbouwen. Andere medicijnen kunnen de werkzaamheden van atenolol beïnvloeden.

Atenolol is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.