Afspraken voor vaccinaties

Het is weer mogelijk om te bellen voor een afspraak om uw huisdier te laten vaccineren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.