Afspraken

Wegens aanhoudende drukte kan het voorkomen, dat we voor nieuwe aangemelde klanten geen afspraak op korte termijn kunnen inplannen.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.