Penny Kieft bevallen van een dochter

Onze assistente en kattengedragsdeskundige Penny Kieft is op 7 juni 2012 bevallen van een gezonde dochter Noa. Moeder en dochter maken het goed. Penny geniet tot 17 september van haar bevallingsverlof, tot die tijd zal Priscilla van Deursen voor haar waarnemen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.