Famotidine

Werkzame stof: famotidine 10mg.

Indicatie: maagzuur remming, ook bij maagslijmvlies aantasting door medicijnen of door een nierprobleem.

Dosering: 1 tot 2 maal daags 0.5- 1 mg/kg. Bij nier, lever en hart-patiënten de laagste dosis aanhouden. Minimaal 2 weken doorbehandelen na het stoppen van de klachten

Doeldier: hond en kat.

Toedieningswijze: liefst 1 uur voor de maaltijd ingeven daarna wat water geven.

Bijwerkingen: treden niet snel op. Bij overdosering wordt genoemd: Genoemd wordt braken, onrust, bleke slijmvliezen, rode mond en oren, lage bloeddruk, snelle hartslag en shock.

Contra-indicatie: overgevoeligheid voor famotidine.

Opmerking: Famotidine is een humaan product, ofwel gemaakt voor mensen. Dit medicijn is niet geregistreerd voor dieren, maar is al wel lange tijd veilig gebruikt bij dieren.

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.