Acetylsalicylzuur

Werkzame stof: Acetylsalicylzuur.

Indicatie: Remming van de vorming van bloedstolsels. Wordt vooral voorgeschreven bij katten met hypertrofische cardiomyopathie. Acetylsalicylzuur is aspirine voor mensen, maar mag bij honden en katten niet als pijnstiller gebruikt worden.

Dosering:
Kat: 80 mg 1 keer per 3 dagen.

Toedieningswijze: Oraal, mag met eten.

Bijwerkingen: Maagirritatie, bloedverlies in maagdarmkanaal, verlengde stollingstijd.

Contra-indicatie: Maagdarmstoornissen, stollingsstoornissen (vitamine-k tekort), lever en nierfalen. Uitdroging en lage bloeddruk.

Overdosering: Braken, neurologische verschijnselen.

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.