5 minuten zinvolle training

Een heel uur studeren is voor de meeste honden frustrerend. Korte trainingen die vaker worden gegeven leveren veel meer op.

Zo’n twintig minuten kan een opgeleide hulphond zich concentreren. Dan is hij mentaal en ook vaak lichamelijk uitgeput. Voor een volwassen familiehond zijn tien minuten intensief werken al een extreme inspanning. Hij neemt dan zijn pauzes meestal door zich te krabben, likken of door te rollen.

Openstaan voor jou

Vijf minuten lang staan hondenhersenen volledig open voor iets nieuws. De mogelijkheden om ze dan met leerstof te vullen, zijn vrijwel onbeperkt. Trek de aandacht van je hond met het klikken van je tong, door zijn naam te zeggen, met een piepspeeltje of met wat lekkers.

Ga vervolgens vlak voor hem zitten en doe in eerste instantie helemaal niets. De hond, die nog niet weet wat je van hem wilt, zal vanuit zichzelf iets laten merken, bijvoorbeeld door recht voor je te gaan zitten en oogcontact te maken. Zodra hij dit doet, zeg je ‘’zit!’’, ben je opgewekt en knuffel je hem even. Degenen die met een clicker trainen, kunnen het zitten ook met een korte klik belonen. Nu kun je weer blijven zitten en domweg wachten. De meeste honden zijn dan korte tijd een beetje radeloos en bieden hun poot aan. Dat beloon je weer met een klik, door blij te zijn en met een knuffel. Tegelijkertijd combineer je het poot geven met het commando ‘poot!’. Nu sta je op. De hond zal je nadoen. Wacht nu weer, totdat de hond je iets aanbiedt. Gaat hij zitten en volgt er geen bevestiging, dan zal hij ‘nadenken’ of zich er misschien bij neerleggen. Dat kun je dan met ‘plaats’ ondersteunen. Las na vijf minuten een speelpauze in. Nu moet je cursist zich even afreageren en opladen.

Leuke oefeningen

Dit soort oefeningen van vijf minuten per keer kun je tot zes keer per dag uitvoeren. Zo geef je de hond een mogelijkheid om zich te bewijzen. Het ‘zit’ leert hij via deze manier meestal op één dag, het pootje geven meestal na de tweede en ook de ‘plaats’-oefening is snel onder de knie. Je bevestigt het geleerde door het aan het begin van je vijf minutenles te herhalen en hem dan tot iets nieuws uit te dagen: wanneer de hond op zijn plaats ligt, zet je een stoel tussen jou en je hond en laat hem ‘kruipen’. Of ga recht voor hem zitten en tik met de wijsvinger voor zijn neus op de grond. Zo leert de hond heel snel, de kop tussen de benen op de grond te leggen; de ‘down’ oefening.
Wanneer er iets niet lukt, beëindig dan je vijf minutencursus met een oefening, die de hond al beheerst en met veel plezier uitvoert. Wees dan ook weer heel enthousiast en geef ter afsluiting van de les ook nog een keer iets lekkers.
Belangrijk: als de hond iets niet goed doet, negeer je dit gewoon en toon je geduld. Je zult merken dat je leerling toch al snel weer reikhalzend uitkijkt naar zijn korte lessen, want samenwerken met jou is voor hem het leukste dat er bestaat. En dat zijn deze ‘vijf minuten flitslessen’ dan ook: een gemeenschappelijk leeravontuur. 

Bron: Hart voor dieren juli 2017

 

Op alle (behandelings)overeenkomsten zijn van toepassing de Algemene voorwaarden van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij voor Diergeneeskunde, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Utrecht onder nummer 22/2008.